NYSTED LÆGEHUS
Kerstin Gardner cvr.nr. 28 60 48 74
Christina Svanholm cvr.nr. 35 29 58 36
Du booke en tid, skrive til os eller forny din recept hos:NYHEDER

FERIE 2020/2021

Kerstin Gardners klinik holder ferie mandag d. 28. december - søndag d. 3. januar 2021 incl.

Ved behov for AKUT lægehjælp kontaktes Christina Svanholms klinik tlf. 54 87 10 07 tast II

NÅR SKADEN ER SKET ....... RING ALTID FØRST!

Akuttelefon 70 15 07 08 som du skal ringe til inden du kører på skadestue.

INFLUENZA VACCINATION 2020/2021

Influenza vaccination i Nysted lægehus mandag d. 5. oktober og tirsdag d. 6. oktober kl. 9.30 - 15.00

Tid til Influenza vaccination skal bestilles på nystedlaegehus.dk eller pr. telefon 54 87 10 07

Tast I for Kerstin Gardners klinik - Tast II for Christina Svanholms klini.

Patienter som har symptomer på COVID-19 eller påvist COVID-19 må ikke komme i lægehuset uden forudgående aftale.

Se mere på: sst.dk/da/corona

Målgruppe for influenzavaccination 2020/2021 sst.dk/da/Influenza

 • Ældre på 65 +  (85 + vaccineres i uge 43)
 • Kroniske lungesygdomme
 • Hjerte- og karsygdomme undtaget isoleret forhøjet blodtryk
 • Diabetes type I eller II (sukkersyge)
 • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Kronisk lever- og nyresvigt
 • Svær overvægt vejledende BMI > 40 eller lægelig vurdering
 • Andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren

Du bedes medbringe sygesikringskort og registrerer dig på kortlæser ved ankomst.

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Konsultationer: kl. 8.00 - 16.00 samt til kl. 17.00 efter aftale

Regionen tillader desværre ikke tid hos læge og sygeplejerske samme dag med mindre det er akut.

TELEFONISK

Telefontider: mandag - fredag kl. 8.00 - 12.00

PERSONALE HOS LÆGE KERSTIN GARDNER CVR-nr. 28604874

LÆGE KERSTIN GARDNER

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Göteborgs Universitet 1978
 • Speciallæge i Almen medicin 1988
 • Praktiserende læge 1992  

Medlem af:

 • Lægeforeningen
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin

 

Overenskomst med Danske Regioner: Ja

 

PRAKSISMANAGER PIA SIBBORN-LARSEN

Pia er uddannet farmakonom, ansat i lægehuset 2007 og har tidligere været ansat på apoteker og i medicinal firma.

Arbejdsområder: administration, regnskab, visitation, receptfornyelse, FMK opdatering, tidsbestilling, medicinsamtaler, webmaster samt diverse ad hoc opgaver.

Medicinsamtaler og receptfornyelse af vanedannende- og beroligende medicin.

Pia er uddannet rygestopinstruktør og har rygestopsamtaler.

SYGEPLEJERSKE BELENDA JØRGENSEN

Belenda er ansat i lægehuset 2016 og har tidligere arbejdet i hjemmeplejen samt været konsultationssygeplejerske.

Arbejdsområder: sårbehandling, diabetes- og blodtrykskontrol, kostvejledning, graviditets- og børneundersøgelser, vaccinationer, blodprøvetagning, kørekortsattester samt øvrige sygeplejeopgaver.

 

FARMAKONOM MARIANNE VENNEVOLD

Marianne er ansat i lægehuset 2010 og har i mange år været ansat på apoteker.

Arbejdsområder: visitation, receptfornyelse, tidsbestilling, dosisdispensering af medicin, FMK opdatering, telefonbetjening, webmaster, medicinsamtaler samt diverse ad hoc opgaver.

Medicinsamtaler og fornyelse af vannedannende- og beroligende medicin.

 

 

SYGEPLEJERSKE ANNE ANGELO OLSEN

Anne er ansat i lægehuset marts 2020 og har tidligere arbejdet på Nykøbing F. Sygehus samt som konsultationssygeplejerske. 

Arbejdsområder: sårbehandling, diabetes- og blodtrykskontrol, kostvejledning, vaccinationer, blodprøvetagning, samt øvrige sygeplejeopgaver.

 

 

 

 

PERSONALE HOS LÆGE CHRISTINA SVANHOLM CVR-nr. 35295836

LÆGE CHRISTINA SVANHOLM

 

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Københavns Universitet 2010
 • Speciallæge i Almen Medicin 2017
 • Praktiserende læge 2017

Medlem af:

 • Lægeforeningen
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin


Overenskomst med Danske Regioner: Ja

Sygeplejerske Mie Clausen Nielsen

Mie er uddannet sygeplejerske fra januar 2014. Hun har tidligere arbejdet på hæmatologisk afdeling i Roskilde og på børne- og ungeafdelingen i Nykøbing Falster. Mie arbejder 32 timer om ugen i lægehuset.

I klinikken har vi uddannet Mie til at varetage diabetesbehandlingen og hun holder sig i samarbejde med læge Christina Svanholm opdateret på de nyeste faglige retningslinier på området. 

Derudover varetager Mie de øvrige funktioner i klinikken, som blodprøvetagning, EKG, lungefunktionsundersøgelser, podninger, sårbehandling, vaccinationer, INR, vortebehandling, øreskyl og kostrådgivning. 

Sygeplejerske Mette Lynggaard Madsen

Mette er uddannet sygeplejerske fra 1991. Hun har en bred klinisk erfaring fra blandt andet organkirurgisk afd., tværfaglig Smerteklinik, distriktpsykiatrien og som tidligere centersygeplejerske på et plejecenter.  Mette arbejder aktuelt 20 timer om ugen i lægehuset, men går op på 32 timer pr. 01.11.20.

I klinikken har vi uddannet Mette til at varetage KOL behandlingen og hun holder sig i samarbejde med læge Christina Svanholm opdateret på de nyeste faglige retningslinier på området. 

Derudover varetager Mette de øvrige funktioner i klinikken, som blodprøvetagning, EKG, lungefunktionsundersøgelser, podninger, sårbehandling, INR, vaccinationer, vortebehandling, øreskyl, kostrådgivning samt enkelte samtaleforløb ved depression, angst og smerter. 

 

Sekretær Christa Sommer

Christa er uddannet lægesekretær fra 2013 og har tidligere erfaring fra almen praksis.  Derudover har hun siddet i hhv. medicinsk ambulatorium Nyk.F, børneafdelingen i Nyk.F og senest ambulatoriet for kikkertundersøgelser i Nyk. F. 

Christa er ansat 37 timer pr uge i lægehuset.

Udover at være sekretær er Christa også oplært i blodprøvetagning, sårpleje, podning fra hals, vortefrys, urinstix + opsætning af urindyrkning, INR, EKG og lungefunktionsundersøgelser.

Sekretær Christina Dalsgart Jacobsen

Christina er uddannet lægesekretær og har tidligere arbejdet hos læge Villy Pedersen i Rødby. 

Christina er ansat 15 timer om ugen i lægehuset.

Udover at tage telefoner, er Christina også oplært i blodprøvetagning, sårpodning, urinhåndtering og INR. 

 

 

Medicinstuderende Lærke Østergaard

Lærke er ved at uddanne sig til læge på Københavns universitet. 

Som studiejob varetager Lærke funktioner i Nysted lægehus ca. 2-4 gange pr måned, hvor hun primært varetager sygeplejefaglige opgaver som blodprøvetagning, EKG, lungefunktionsundersøgelser, podninger, sårbehandling, vaccinationer, INR, vortebehandling, øreskyl og kostrådgivning. 

 

 

Medicinstuderende Irfan Ahmed

Irfan er ved at uddanne sig til læge på Københavns universitet og er ansat i et studiejob, hvor han primært varetager sygeplejefaglige opgaver som blodprøvetagning, urindyrkninger, podninger, EKG, lungefunktionsundersøgelser, sårkontrol, øreskyl og div. 

Irfan hjælper til i lægehuset 2-4 gange pr måned

 

Uddannelseslæge Alexandra Storm Hansen

Alexandra er færdiguddannet Læge fra Københavns Universitet februar 2020, hun er ansat i Nysted lægehus som del af det man i gamle dage kaldte turnus - men nu kalder klinisk basisuddannelse (KBU) 

Før Alexandra kom til Nysted lægehus har hun været i akutafdelingen på Nyk. F sygehus, hvor hun har varetaget akut behandling af indlagte patienter. 

​Alexandra skal under sit ophold lære at varetage de fleste lægefaglige opgaver i almen praksis og dette foregår under daglig supervision af læge Christina Svanholm

 

 

PERSONALE FÆLLES

SERVICEASSISTENT MARLENE LUTHER

Marlene er ansat 1. august 2019 og er vores uundværlige serviceassistent.