AKKREDITERING


Nysted lægehus er akkrediteret i december måned 2018.